Werk is belangrijk. Niet alleen voor het geld, maar ook voor sociale contacten, het ontplooien van je talenten, voor maatschappelijke waardering en voor dagelijkse contacten. Als je zonder werk komt te zitten merk je dat al snel. Soms wil het niet lukken om snel weer aan de slag te komen. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Daarnaast neemt de afstand tussen jou en de arbeidsmarkt snel toe. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Je kunt in een neerwaartse spiraal terecht komen, die maar moeilijk te doorbreken valt.

Samen met u maken wij een plan, wat heeft ú nodig om (weer) aan het werk te gaan? Onderwerpen die aan bod komen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe kan ik dat bereiken? Hoe presenteer ik mezelf zo effectief mogelijk? Welke kanalen zijn er om werk te vinden?

RombOutplacement heeft al meer dan tien jaar ervaring met het terugbrengen van mensen op de arbeidsmarkt, zowel met lager, middelbaar en hoger opgeleiden. Uit ervaring blijkt dat mensen vaak meer in zich hebben dan ze zelf vermoeden en dat ze unieke kwaliteiten bezitten waar de markt behoefte aan heeft. In sommige gevallen sluit de nieuwe baan goed aan op het vorige werk, maar in veel situaties worden deuren geopend naar verrassend andere banen, veelal gepaard gaand met meer arbeidsvreugde.

Een kennismakingsgesprek geeft u een idee of u vertrouwen in ons kunt hebben; een belangrijke voorwaarde voor resultaat. Het eerste gesprek is oriënterend en kosteloos.