Werkwijze

Mocht u als werkgever en werknemer de beslissing hebben genomen om ondersteuning van buitenaf in te schakelen dan komen we langs voor een verkennend gesprek. In dat eerste gesprek leggen wij de partijen uit wat onze werkwijze is en hopen wij informatie te ontvangen over de lopende conflictsituatie.

Indien er geen gesprek mogelijk is met de partijen samen dan voeren we de gesprekken separaat van elkaar. We willen graag een transparante en integere probleemanalyse opstellen van waaruit ons plan van aanpak wordt opgebouwd. Wij zijn immers neutraal en moeten twee partijen tevreden stellen.

Partijen ontvangen van ons vooraf een helder plan van aanpak, een duidelijke doelstelling en een overzichtelijk stappenplan. Met ons plan van aanpak, het outplacement plus traject, gaan we dan van start. Dit traject wordt ook wel outplacement of re-integratietraject genoemd.

Over het algemeen duren trajecten zes tot twaalf maanden en worden de kosten door de werkgever betaald. De invulling en uitvoering van outplacement-trajecten verschillen per situatie dus krijgt u altijd maatwerk aangeboden. Wij zijn pas tevreden als twee partijen goed terug kunnen kijken op een vervelende periode. Afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met outplacement, re-integratie regulier en re-integratie 2e Spoor.

Het in het rapport beschreven trajectplan bevat de volgende onderdelen:
een samenvatting van wat vooraf is gegaan;
* zo mogelijk een advies over een nieuwe beroepsrichting;
* de trajectstappen die moeten worden genomen;
* de verwachte trajectduur.

Neemt u contact met ons op?