Visie
Niet (verder) geschoten is altijd mis…!!

 


Wanneer u voor RombOutplacement kiest, kiest u voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van een heldere bepaling van taken, verantwoordelijkheden en doelen.

Uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Voor een goed resultaat is het van belang dat er vertrouwen en veiligheid is in het contact tussen coach en de deelnemer aan het traject. Zodat die zaken aan de orde gebracht kunnen worden die voor de deelnemer essentieel zijn. Alleen dan is er een goede basis om in beweging te blijven of te kunnen komen en doelen te bereiken.

Missie

Onze missie is simpel: de juiste persoon duurzaam en energiek op de juiste plaats in het arbeidsproces terugbrengen. Wij zijn erin gespecialiseerd mensen aan het werk te houden en te helpen. Wij werken aan betrokkenheid, vitaliteit en zicht op kwaliteiten.

Het is voor ons een uitdaging onze dienstverlening zo precies mogelijk af te stemmen op de behoeften en vragen van bedrijven, instellingen en hun medewerkers. Het doel is een oplossing te bereiken, die past bij de medewerker en die tevens voor het bedrijf de meest effectieve oplossing is. Wederzijdse stimulans geeft voor beiden immers het beste resultaat.

En…niet verder geschoten is altijd mis!