Outplacement

Outplacement, ofwel verandering van werkkring, biedt uitkomst als werkgever en werknemer, om wat voor reden dan ook, niet meer met elkaar verder kunnen. Dit kan het geval zijn bij een reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of bij veranderde functie-eisen, waar de medewerker niet meer aan kan voldoen.

Voor de medewerker ingrijpend, omdat het zijn of haar zekerheid en zelfvertrouwen aantast. Outplacement (of re-integratie 2e spoor) biedt een actieve ondersteuning, bestaande uit een geheel van interventies die ertoe leiden, dat het vertrek uit de vorige functie beheersbaar en efficiënt overgaat in een nieuwe uitdaging elders.

Het traject omvat een begeleiding en bemiddelingstraject teneinde de werknemer bij te staan in het zo snel mogelijk verwerven van een passende functie bij een andere werkgever.

Outplacement is, zoals gezegd, hulp bij het zoeken naar een baan. Let wel: u krijgt geen nieuwe baan, u krijgt alleen hulp. Vergelijk het met een voetbaltrainer. De coach schopt de bal niet voor u in het doel, dat moet u zelf doen. Maar uw coach geeft langs de lijn wel heel belangrijke aanwijzingen.

Elke medewerker is namelijk voor ons bemiddelbaar, tenzij het stappenplan laat zien dat er onvoldoende inzicht of vaardigheden aanwezig zijn om zich te profileren op de arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt er 'methodisch' teruggerekend wat er voor nodig is om op dit niveau uit te komen.

Zo wordt er nooit verkwistend omgegaan met onderwerpen die niet functioneel zijn voor de uiteindelijke doelstelling van de herplaatsing! Wij zullen uw werknemer via een gericht stappenplan, zicht laten krijgen op zijn arbeidsmarktwaarde en alle middelen inzetten om dit ook te gaan concretiseren.

Zelfinzicht, arbeidsmarktkennis en het bewerken van de arbeidsmarkt, zijn onderwerpen die per werknemer specifiek behandeld kunnen worden. Dit geschiedt op én voor alle niveaus, in alle branches.

Wij leveren nooit een standaardtraject, alles is op basis van maatwerk!

Re-integratie

Wanneer uw medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte (lichamelijke of psychische problematiek) en er zijn binnen uw eigen organisatie geen passende alternatieve functies, dan is het raadzaam om tijdig een (2e spoor) re-integratietraject in te gaan zetten. RombOutplacement heeft veel ervaring in het begeleiden en bemiddelen van mensen naar passend werk bij een andere werkgever. Door onze jarenlange ervaring en brede expertise kunnen wij een goede inschatting maken van een arbeidsmarktrelevant traject dat past bij de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden van uw medewerker.

Een re-integratietraject bij RombOutplacement start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Is er een 'klik' dan gaan we vervolgens een afspraak maken voor een intakegesprek. Deze gesprekken vinden plaats ten kantore van RombOutplacement, op de locatie van uw werkgever of, indien wenselijk, bij u thuis.
Het intakegesprek heeft tot doel om uw kennis, ervaring, wensen en mogelijkheden zo exact mogelijk in kaart te brengen, zodat wij deze vervolgens kunnen vertalen naar nieuw, passend en arbeidsmarktrelevant werk. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beperkingen maar wordt vooral gekeken naar uw mogelijkheden.

Indien nodig kan een cursus of opleiding onderdeel zijn van het traject. Uw traject is altijd maatwerk; afgestemd op uw persoonlijke behoefte en wensen. Samen stellen wij uw persoonlijke plan van aanpak op, met als gezamenlijk einddoel; een passende nieuwe baan!

Modules voor de mogelijke onderdelen van een re-integratietraject:
" verwerking verlies huidige baan (overwinnen van gevoelens van machteloosheid)
" persoonlijke oriëntatie (inzicht krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden)
" beroepskeuzeonderzoek
" loopbaanadvies
" arbeidsmarktverkenning (waar liggen voor u haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt)
" ontwikkelen of verbeteren van uw sollicitatievaardigheden
" wegnemen van faalangst en ontwikkelen van uw zelfvertrouwen
" ontwikkelen of verbeteren van uw persoonlijke presentatie
" leren uw eigen kansen te creëren
" assessment
" arbeidsdeskundig onderzoek
" een cursus of kortdurende opleiding (extern ingekocht)
" persoonlijke coaching (ondersteuning bij uw sollicitatie activiteiten)
" bemiddeling bij potentiële werkgever (ingangen creëren bij interessante werkgevers)
" vacaturesearch (meezoeken naar passende vacatures)
" jobhunting (voordragen op concrete vacatures)

Gedurende het re-integratietraject zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten. Ook buiten deze bijeenkomsten is RombOutplacement telefonisch of per e-mail bereikbaar voor vragen en overleg.