Ontwikkelassessment

Vragen op het gebied van persoonlijkheid, capaciteiten, motivatie of concreet gedrag in de praktijk lijken moeilijk te beantwoorden. RombOutplacement beschikt echter over een kort en intensief assessmentprogramma waarmee de geschiktheid van de kandidaat voor de functie op een betrouwbare en valide wijze wordt vastgesteld. Ook is het mogelijk sterke en zwakke punten voorafgaand aan een opleidingstraject helder in kaart te brengen.

Uiteraard zijn opleiding en (werk)ervaring belangrijke criteria. Tijdens het performance- en competentiegerichte ontwikkelassessment richten we ons echter met name op de moeilijker meetbare criteria. Bijvoorbeeld: welk gedrag iemand zal vertonen onder druk, de mate van initiatief nemen, leiderschapskwaliteiten, is iemand wel in staat over flexibel gedrag te beschikken en dit ook toe te passen (competenties, gedragstyperingen)? En wanneer de kandidaat over dat gedrag lijkt te beschikken stellen we daar tevens de resultaten (performance) van vast.

Werkwijze en resultaat

Vooraf heeft u een gesprek met één van onze assessmentadviseurs om gerichte informatie te verzamelen over uw organisatie, de functie waar het om gaat en wat de relevante competenties zijn. Op de dag van het assessmentprogramma wordt een grondige analyse gemaakt waarmee u inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van de assessmentkandidaat. Het resultaat is een heldere rapportage.

Wie voert de assessment uit?

De assessments van RombOutplacement worden uitgevoerd door XZellent adviesbureau.