Jobhunting

Het doel is het vinden van een nieuwe baan op de reguliere arbeidsmarkt. De kandidaat is in staat om op basis van het zoekprofiel, zelfstandig de wegen te bewandelen die nodig zijn bij het vinden van een baan.

RombOutplacement tracht de medewerker per maand bij één bedrijf te presenteren waar mogelijkheden zijn. Deze vacatures werven wij vanuit het eigen netwerk of wordt gezocht op de arbeidsmarkt wanneer het eigen netwerk geen mogelijkheden biedt. Het voorstellen bij bedrijven is sterk afhankelijk van de presentatie en motivatie van de medewerker. Wanneer dit niet in orde is, zal het voorstellen bij bedrijven niet mogelijk zijn aangezien wij het ons niet kunnen veroorloven een (nieuw) contact te verliezen. Wij geven nadrukkelijk géén baangarantie af.

Samen met de medewerker zullen we bedrijven selecteren waar hij/zij open sollicitaties naar toe kan sturen.

Gezamenlijk zullen we uitzendbureaus selecteren waar de medewerker met zijn of haar CV naar toe gaat om zich in te laten schrijven.

We zullen de problematiek waar men als sollicitant tegen aanloopt in de praktijk behandelen en naar praktische oplossingen zoeken.

We zullen de medewerker blijven stimuleren bij zijn sollicitatie-activiteiten.

Elke 2 weken worden voortgangsgesprekken met de medewerker gepland. Tijdens deze gesprekken zullen we de voortgang van de sollicitaties volgen en waarnodig bijsturen, tips geven en (indien nodig) motiverende gesprekken houden. Gelijktijdig zullen wij ook gebruik maken van het checken van vacatures op het internet en het screenen van vacatures in de plaatselijke bladen