Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Ziekteverzuim dat lang dreigt te duren? Benader het probleem eens vanuit een andere hoek dan een puur medische. De kans is groot dat een werknemer door een praktische oplossing sneller terug op zijn werk is dan aangenomen werd.

"Snelheid van handelen is belangrijk, als je iemand wilt re-integreren. Vroeger werd je met bijvoorbeeld een burn-out drie maanden met rust gelaten. Gebleken is dat zo'n aanpak de terugkeer niet bevordert.
We denken dat je het probleem waar dat maar mogelijk is uit de medische omstandigheden moet zien te halen. Langdurig verzuim door psychische klachten kunnen ook voortgevloeid zijn uit frustratie, uit conflicten, uit onvrede met het werk. Die kun je het best op een praktische manier proberen op te lossen. De werkgever komt er met de werknemer vaak niet uit, leert onze ervaring. Op grond van de Wet verbetering Poortwachter moeten wel stappen worden ondernomen.

Een bemiddelaar van RombOutplacement levert u duidelijk voordeel: bij bemiddeling gaat het niet om wie er nu wel of niet gelijk heeft. Er is geen winnaar of verliezer, maar er wordt samen gewerkt aan de oplossing van het conflict met behulp van een neutraal persoon