Begeleiding verliesverwerking bij baanverlies

Niemand ontkomt eraan, om in aanraking te komen met verlies. Dit doet veel pijn en brengt de nodige emoties te weeg. Niet alleen bij overlijden van een naaste heb je met verlies te maken. Maar ook in werksituaties kan verlies een grote impact hebben. Denk maar eens aan verlies van gezondheid met alle consequenties voor het werk en je privéleven, verlies van een baan of het opgeven van verwachtingen ten aanzien van een carrière.

Om verlies van een baan een plek te geven kost veel tijd energie en aandacht. Het is soms verwarrend en moeilijk om met gevoelens die hierbij kunnen horen om te gaan, zoals verdriet, onmacht, boosheid, angst en eenzaamheid. Er kunnen spanningsklachten ontstaan, problemen met het dagelijks functioneren, of twijfels over toekomst en de zin van het bestaan.

Het zoeken naar een nieuwe balans, het hanteren van emoties of het omgaan met spanningsklachten kan veel van iemand vergen, vooral als hierbij onvoldoende steun en begrip is vanuit de omgeving. Wanneer je geblokkeerd raakt vanwege verlies, en je er zelf niet meer uitkomt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor je werk en privésituatie. In die gevallen is verliesbegeleiding zinvol.

Verliesverwerken betekent in de eerste plaats accepteren van de pijnlijke situatie in je leven. Dit helpt je om afscheid te kunnen nemen van dat wat je verloren hebt. Daarna kan je werken aan het vinden van een nieuwe balans en het bouwen aan een nieuwe toekomst.

Het doel is om het verlorene een plek te geven, zodat er weer ruimte is om te werken aan een toekomst. Een nieuwe baan, een baan aangepast aan de nieuwe situatie of beter in je vel zitten tijdens het werk is dan weer mogelijk